സ്കൂൾ പച്ച
September 11 2017
പ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മെ​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നി​ക്ക​ണം. പ​ണ​മോ പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മോ കൊ​ടു​ത്...