സ്കൂൾ പച്ച
May 29 2019
മധ്യവേനലവധിക്കാലത്തെ കളിയാഘോഷങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി കൂട്ടുകാർ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണല്ലേ. എത്ര പെട്ടെന്നാണല്ലേ വേനലവധി തീർന്നത്! രാവിലെ നേര​േത്ത എഴ...