സ്കൂൾ പച്ച
October 17 2016
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അഞ്ചു മാര്‍ക്കിനാണ് എന്‍െറ വിദ്യാലയത്തിന് ശാസ്ത്രമേളയില്‍ ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ് നഷ്ടമായത്. ഇത്തവണ തിരിച്ചുപിടിക്കണം. എന്താണൊരു മാര്‍ഗം. ആമിന ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഒക്...