നാളറിവ്
October 02 2017
ഒക്​ടോബർ 4-10 ലോക ബഹിരാകാശ വാരം എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ക്​​​േ​ടാ​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ ലോ​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വാ​ര​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഗ​വേ​...