നാളറിവ്
May 21 2018
ചരിത്രം വിരസമായൊരു വിഷയമാണ്​ പലർക്കും. എന്നാൽ, ഒരു വിഷയമെന്നതിലുപരി സംഭവങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണവ. നേട്ടവ​ും നഷ്​ടങ്ങളും, ജയപരാജയങ്ങളും, വളർത്തലും തളർത്തലും,അടിച്ചമർത്തലും ഉയിർത്തെഴുന്ന...