നാളറിവ്
October 22 2018
ഒക്ടോ​ബർ 24 യു.​എ​ൻ ദിനം വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​രോ​ടും കൂ​ട്ടു​കാ​രോ​ടും നാം ​വ​ഴ​ക്കി​ടാ​റി​ല്ലേ​? ചി​ല ക​ശ​പി​ശ​ക​ളെ​ങ്കി​ല​ും ഇ​ല്ലാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല. അ​പ്പോ​...