നാളറിവ്
December 16 2019
ചാ​യ​യു​ടെ ചൂ​ട​ൻ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഏ​താ​ണ്ട്​ 50,000 വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ്​ ഷെ​ൻ​ നു​ങ്​ എ​ന്ന ചൈ​നീ​സ്​ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​രി​ചാ​ര​ക​ർ വെ​ള്ളം ചൂ​ടാ​ക്കു​ക...