നാളറിവ്
December 27 2018

ക്രിസ്​മസ്​ ദിനത്തിലെ അർധരാത്രിയായിരുന്നു ആ പ്രഗല്​ഭ വ്യക്​തി ഭൂജാതനായത്​. തീരെ അനാരോഗ്യവാനായി ജനിച്ച ആ കുഞ്ഞ്​ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്ന്​ ഡോക്​ടർമാർതന്നെ അദ്ദേഹത്തി​െൻറ അമ...