നാളറിവ്
August 06 2018
ലോകത്തെ മനഃസാക്ഷിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും മറക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കൊടുംക്രൂരതയുടെ ഒാർമകളിലൂടെയുള്ള പ്രയാണമാണ്​ ആഗസ്​റ്റ്​ ആറിനും ഒമ്പതിനും സംഭവിക്കുന്നത്​. ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും അണ...