എന്റെ പേജ്
September 11 2017
കഥ ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ കു​റ​ച്ച്​ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​കു​ട്ടി​ക​ളെ എ​ല്ലാ​വ​രും കു​സൃ​തി​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നാ​ണ്​ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക...