എന്റെ പേജ്
January 08 2018
മൂടിപ്പുതച്ച്​ സ്വപ്​നം കണ്ടുറങ്ങു​േമ്പാഴാണ്​ അമ്മ വന്ന്​​ വിളിച്ചുണർത്തിയത്​. നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ സ്വപ്​നം നഷ്​ടപ്പെട്ടതി​െൻറ ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ നേരെ പോയത്​ കോലായിലേക്കാണ്​. ഉറക്കക്ഷീണത്തിൽന...