പഠനമുറി
October 04 2016

പുതിയ ആകാശം തേടി

ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്‍െറ പുരോഗതിക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ ഉദ്ഘോഷിക്കാന്‍, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും ഒക്ടോബര്‍ നാലു മുതല്‍ 10 വരെ ലോക ബ...