പഠനമുറി
June 27 2017

പുതിയ ഭൂമികൾ

ടെലിസ്കോപ്പ്​ മിക്കപ്പുറമുള്ള ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത്​​ കാലങ്ങളായുള്ള ശാസ്​ത്രലോകത്തി​െൻറ അന്വേഷണ വിഷയമാണ്​. കഴിഞ്ഞ 5...