ആപ്പിൾവീണ തല


ക്രിസ്​മസ്​ ദിനത്തിലെ അർധരാത്രിയായിരുന്നു ആ പ്രഗല്​ഭ വ്യക്​തി ഭൂജാതനായത്​. തീരെ അനാരോഗ്യവാനായി ജനിച്ച ആ കുഞ്ഞ്​ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്ന്​ ഡോക്​ടർമാർതന്നെ അദ്ദേഹത്തി​െൻറ അമ്മയോട്​ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുരുത്വ...

വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായും അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായും വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ കാണൂ. കാരണം, അത്രമേൽ സ്വാധീനം വിക്കിപീഡിയ നമ്മളിലൊക്കെ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവരശേഖരണങ്ങൾക്ക്​ വളരെയെളുപ്പം ആശ്ര...

SSLC CALL YOUR TEACHER

എസ്​.എസ്​.എൽ.സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക്​ അവരുടെ സംശയങ്ങൾതീർക്കാൻ ‘വെളിച്ചം’ അധ്യാപകരുടെ ഹെൽപ്​ലൈൻ ഒരുക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ അധ്യാപനരംഗത്ത് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ 
പരിചിതരായവരും പരീക്ഷാരീതികൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ളവരുമായ അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനെത്തുന്നത്. രണ്ട്​ ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിക്കേ...

  • best wishes velicham
    shameema E
© Copyright 2016 Madhyamam. All rights reserved.