അ​ജോയ്​ ആശീർവാദ്​ മഹാപ്രശസ്​ത
രാഹുൽ ഗാന്ധി​; പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും
കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി നാം കാണുന്നത്​ അക്ഷരാർഥത്തിൽ പുതിയ അവതാരമെടുത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയാണ്​. സമാനതകളില്ലാത്ത ഇൗ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ...