കെ.എം. മാണി/സി.എ.എം. കരീം
മറ്റു കേരള കോൺഗ്രസ​ുകളെല്ലാം  വെറും കടലാസ്​ സംഘടനകൾ 
? ലോക്​സഭ തെര​െഞ്ഞടുപ്പ്​ അടുത്തിട്ടും കേരള കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്​നങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്ന മാണി-ജോസഫ്​ ഭിന്നത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ...