വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

05:42 AM
07/12/2017
ഹരിപ്പാട്: കെ.എസ്.ഇ.ബി ഹരിപ്പാട് സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ കിളിക്കാകുളങ്ങര, കുട്ടത്തേത്തു, തുക്കയിൽ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതിവിതരണത്തിൽ തടസ്സംനേരിടും. മാന്നാർ: സെക്ഷൻ ഓഫിസ് പരിധിയിൽ കുരട്ടിക്കാട്, തേവരിക്കൽ, കുറ്റിയിൽ മുക്ക് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ .
COMMENTS