നാരായണി അമ്മ

05:44 AM
17/05/2018
നീലേശ്വരം: പട്ടേന എ.കെ.ജി നഗറിലെ കൊയിച്ചേരി വീട്ടിൽ (76) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: രഘുനാഥൻ, ബാബു (ഓട്ടോഡ്രൈവർ നീലേശ്വരം വി.എസ് ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡ്). മരുമക്കൾ: സൗദാമിനി പുതുക്കുന്ന്, ലത പനങ്ങാട്.
COMMENTS