ന്യൂഡൽഹി: 11,000 കോടിയുടെ പഞ്ചാബ്​ നാഷനൽ ബാങ്ക്​ (പി.എൻ.ബി) പണം തട്ടിപ്പിൽ പ്രതിയായ നീരവ്​ മോദി കേസി​നെ പരോക്ഷമായി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന്​ എൻഫോഴ്​സ്​മ​െൻറ്​ ഡയറക്​ട​േററ്റ്​ (ഇ.ഡി) ഡൽഹി...