കായികം
October 09 2017
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യ ഒരു ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പിന് വേദിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുവെന്നതിനേക്കാൾ ടീം കളിക്കാനിറങ്ങുന്നതിെൻറ ആവേശത്തിലാണ് ഫുട്ബാൾ പ...