ചോദ്യവാരം
ചോദ്യവാരം
  • ഫസ്​ന അബ്​ദുള്ള
  • 11:57 AM
  • 23/23/2017

Q. ഇൗ വർഷത്തെ മാൻ ബുക്കർ ​പുരസ്​കാര ജേതാവ്​?

A. യു.എസ്​ എഴുത്തുകാരനായ ജോർജ്​ സാ​േൻറഴ്​സ്​. ‘ലിങ്കൺ ഇൻ ദ ബാഡോ’ എന്ന നോവലിനാണ്​ പുരസ്​കാരം.

Q. ഇൗ വർഷത്തെ പത്​മപ്രഭ പുരസ്​കാരത്തിന്​ അർഹനായതാര്​?

A. പ്രഭാവർമ.

Q. 2015^16ലെ ഇന്ദിരഗാന്ധി പുരസ്​കാര ജേതാവ്​?

A. പ്രമുഖ കർണാടക സംഗീതജ്​ഞൻ ടി.എം. കൃഷ്​ണ. 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്​ അവാർഡ്​ തുക.

Q. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത നഗരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്​?

A. ജപ്പാനിലെ ടോക്യോ. രണ്ടാം സ്​ഥാനം സിംഗപ്പൂരിനാണ്​.