നാളറിവ്
July 31 2017
ആഗസ്​റ്റ്​ മാസത്തിന്​ നമ്മുടെ ശ്വസനവുമായി ഏറെ ബന്ധമുണ്ട്​. അതെന്താണെന്നറിയുമോ​? ആഗസ്​റ്റ്​ ഒന്നിനാണ്​ ജോസഫ്​ പ്രീസ്​റ്റ്​ലിയുടെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതും ഒാക്​സിജൻ എന്ന വാതകത...