നാളറിവ്
October 23 2017
ഒക്​ടോബർ 24 യു.എൻ ദിനം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തെ തുടർന്ന്​ സാർ​വദേശീയ രംഗത്തുണ്ടായ സുപ്രധാനമായ വികാസം ​െഎക്യരാഷ്​ട്ര സഭയുടെ (യു.എൻ.ഒ) രൂപവത്​കരണമാണ്​. ലോ...