PHOTO : Madhyamam
PHOTO TITLE: കൂടങ്കുളം ആണവനിലയത്തില്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനം തുടങ്ങുന്നതിനെതിരെ ഇടിന്തകരയില്‍ നടന്ന ‘മരണസമരം’
comments powered by Disqus
Contact us on
Madhyamam Daily
Silver hills, Calicut 12
Pin: 673012
Phone: 0495 2731500
E-Mail: info@madhyamam.com