ലൊസാഞ്ചൽസ്​​: ​ഗ്രാമി അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇൗ വർഷത്തെ മികച്ച ആൽബത്തിനുള്ള പുരസ്​കാരം അഡെലെയുടെ ​'25' നേടി. മികച്ച റെക്കോർഡിനുള്ള ​ ​അഡെലെയുടെ ​തന്നെ ഹെലോക്ക്​ ലഭിച്ചു. മികച്ച സോങ്ങിനുള്ള പുരസ്​കാരം ഫോർമേഷനും മികച്ച പുതിയ ആർടിസ്​റ്റ്​...