ദുബൈ: ചലചിത്ര ഗാനങ്ങളുടെ റോയലിറ്റി രചയിതാവ്, സംഗീത സംവിധായകർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി എന്നിവർക്ക് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്ന് പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ.ഒരോ പാട്ടിെൻറയും പിറവിക്കു വേണ്ടി ഒരു പാട് പണിപ്പെടുന്ന അവർക്ക് പിൽക്കാലത്ത് അതു...