1600 ഏക്കര്‍ കോള്‍നിലങ്ങളാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപാണ് തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ചേന്നം ഗ്രാമം. ഇന്ന്  തരിശുനിലത്ത് പൊന്‍കതിര്‍ വിളയിച്ച് ജൈവ കൃഷി ഗാഥകളില...
കേരളത്തിലെ  റേഡിയോ ശ്രോതാക്കള്‍  കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജനകീയ പരിപാടിയാണ് വയലും  വീടും.   എന്നാല്‍ ഇത് ദുബൈയില്‍ ഇത്  ഹരിതാഭമായ...
കോൺക്രീറ്റ് മതിലുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് വേലികളും അരങ്ങ് വാഴുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ജൈവ സൗഹൃദ വേലി കൗതുകമാകുന്നു. തൃശൂര്‍ പടിയൂർ നിലം പതിക്ക് സമീപം പ...